شناسه : 609434
بخشدار مركزی ابركوه:

همه روستاهای بخش مركزی ابركوه از نعمت گاز بهره مند شدند


بخشدار مركزی ابركوه گفت: با مصوبات دولت ، همه روستائیان ساكن در روستاهای بخش مركزی ابركوه از نعمت گاز بهره مند شدند .
بخشدار مركزی ابركوه:

به گزارش روابط عمومی به نقل از خبرنگار ایرانا احمد آخوندی اظهار داشت:یكی از دستاوردهای انقلاب و خدمات دولت دهم دولت نهم و دهم توجه به مناطق محروم بوده كه در این زمینه گازرسانی به روستاهاست و درحال حاضر همه روستاهای بخش مركزی ابركوه از این نعمت خدادادی بهره مند شد .
وی ادامه داد: دولت برای طرح گازرسانی به هفت روستای دهستان فراغه و همچنین12روستای دهستان تیرجرد از توابع بخش مركزی بیش از 100كیلومتر شبكه انتقال ، تغذیه و توزیع اجرا كرده است.
بخشدار مركزی ابركوه با بیان اینكه بودجه طرح گازرسانی به روستاهای ابركوه از مصوبات سفرهای استانی هیات دولت به یزد تامین شده است ،تصریح كرد: 2 هزار و 600 خانوار ساكن در 20 روستای بخش مركزی ابركوه از نعمت گاز بهره مند شدند.
آخوندی اضافه كرد: دولت برای طرح گازرسانی روستاهای بخش مركزی ابركوه طی سالهای 88 ،89 ،90 افزون بر 110میلیارد ریال بودجه هزینه كرده است .
وی درباره روستاهای گازدار شده گفت: روستاهای فراغه ، ده عرب ، صفی آباد ، صادق آباد ، رحیم آباد ، جلال آباد ، خسروآباد، مدوئیه ، عزیز آباد ، مریم آباد ، هروك ، فیروزآباد ، احمد آباد ، تیزك ، شهرسب ، شمس آباد ، كلپه ، فیض آباد علیا، فیض آبادسفلی و رئیس آباد روستاهای بخش مركزی ابركوه هستند.
بخشدار مركزی ابركوه در پایان از زحمات استاندار و مدیرعامل شركت گاز استان یزد در پیگیری مجدانه برای گازرسانی به روستاهای استان و این شهرستان تقدیر كرد