شناسه : 813597
همزمان با هفته اطعام نیازمندان واکرام ایتام سه هزارنفر برسرسفره افطاری درابرکوه اطعام میشوند

همزمان با هفته اطعام نیازمندان واکرام ایتام سه هزارنفر برسرسفره افطاری درابرکوه اطعام میشوند


رئیس کمیته امداد ابرکوه بااعلام این خبر گفت: هزینه این طرح که باهمکاری خیرین اجرا میگردد بالغ بر 900 میلیون ریال خواهدبود.
همزمان با هفته اطعام نیازمندان واکرام ایتام سه هزارنفر برسرسفره افطاری درابرکوه اطعام میشوند

زارع  با بیان  اینکه بمناسبت این هفته 13 هزار سبد غذائی باعنوان همیان مولا به ارزش 650 میلیون ریال درشبهای قدر به درب خانه نیازمندان برده میشود از شهروندان وخیرین ابرکوئی خواست در هفته اکرام ایتام با پرداخت ماهانه 15 تا 20 هزارتومان 170 مددجوی یتیم  تحت حمایت خود قرارداده وتوشه ای برای اخرت خویش فراهم سازند.

به گفته زارع دررمضان سال قبل مردم خیر ونیکوکار ابرکوه 230 میلیون ریال به ایتام ونیازمندان کمک کرده اند که امسال پیش بینی میشود این میزان کمک به دوبرابر افزایش یابد.

کمیته امداد ابرکوه 3500 مددجو درقالب 1700 خانوار را تحت حمایت دارد