شناسه : 608641
گزراش تصویری؛

همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان صورت گرفت


فرماندار ابرکوه همزمان با روز "خانواده و تکریم بازنشستگان" از تعدادی کارمندان بازنشسته فرمانداری بازدید و از خدمات آنها در طول دوران خدمتشان تقدیر نمود.
گزراش تصویری؛