شناسه : 809857
همایش مدیران مدارس شهرستان ابرکوه

همایش مدیران مدارس شهرستان ابرکوه


همایش مدیران مدارس شهرستان ابرکوه تشکیل شد .
همایش مدیران مدارس شهرستان ابرکوه
فلاحزاده معاون آموزشی مدیریت  آموزش و پرورش ابرکوه در این گردهمائی ضمن تشریح دستور العمل ارزشیابی کارکنان معلمان و دبیران بر  برگزاری امتحاناتی  دقیق در پایان سال تحصیلی تاکید نمود .