شناسه : 809363
همایش زوجهای جوان در ابرکوه برگزار شد .

همایش زوجهای جوان در ابرکوه برگزار شد .


در این کارگاه آموزشی که ۵۰ نفر ازدانش آموزان هنرستانهای کاردانش دخترانه ابرکوه و
همایش زوجهای جوان در ابرکوه برگزار شد .
همسرانشان که به تازگی ازدواج نموده و در سالن اداره ارشاد حضور داشتند ابوالحسنی یکی از مشاوران آموزش و پرورش ابرکوه در زمینه وظایف متقابل زوجین مهارتهای زندگی مشترک تعامل همسران فرزند پروری و حقوق کودکان بر والدین مطالبی بیان داشت .
این همایش را مرکز مشاوره آموزش و پرورش ابرکوه تدارک دیده بود