همایش تجاری سازی ابرکوه

درابرکوه

رئیس دانشگاه ازاداسلامی واحد ابرکوه گفت: مدلهای تجاری سازی پژوهش نقش وجایگاه تجاری سازی پژوهش درتحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور نقش مراکز اموز ش عالی درتجاری سازی پژوهش ارزیابی کمی وکیفی تجاری سازی یژوهش بررسی قوانین ومقررات کشور درزمینه تجاری سازی پژوهش بررسی حقوق مالکیت معنوی درتجاری سازی پژوهش نقش تجاری سازی پژوهش دررشد اقتصادی کشور و جایگاه صنعت درتجاری سازی پژوهش از محور های این همایش منطقه ای میباشد.

علوی راد با بیان اینکه دانشگاه ازاداسلامی واحدهای یزد تفت وبافق دانشگاه ازاداسلامی ابرکوه را دربرگزاری این همایش یاری خواهندداد افزود علاقمندان تا سی ام اذرماه فرصت خواهندداشت تا مقالات خودرا در زمینه های فوق به ادرس ابرکوه بلوار امام علی(ع)دانشگاه ازاد اسلامی ویاابرکوه صندوق پستی 313 ارسال دارندوجهت اطلاعات بیشتربا تلفن  6826760تماس حاصل نمایند.