همايش علم وعفاف درشهرستان ابركوه

ابركوه به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) وروز دختران درمحل امامزادگان شهر مهردشت با حضور بانوان بخش بهمن برگزارگرديد.

دراين همايش خواهر وفائيان درخصوص راهكارهاي مقابله با آسيبهاي اجتماعي خانواده ودختران صحبت نمود.