شناسه : 812516
همايش آشنايي با تکنيک هاي ملکولي بيماريهاي ژنتيک در ابركوه برگزار شد

همايش آشنايي با تکنيک هاي ملکولي بيماريهاي ژنتيک در ابركوه برگزار شد


سمينار آشنايي با تکنيک هاي ملکولي در بيماري هاي ژنتيک با هدف بازآموزي پزشکان و کارشناسان بهداشتي و درماني در ابرکوه برگزار شد.بيش از يکصد نفر از پزشکان عمومي ،
همايش آشنايي با تکنيک هاي ملکولي بيماريهاي ژنتيک در ابركوه برگزار شد

داروسازان، متخصصان داخلي، زنان، مغز و اعصاب، عفوني و ژنتيک و کارشناسان پرستاري، مامايي وعلوم آزمايشگاهي استانهاي يزد و فارس در اين سمينار حضور داشتند.

تاريخچه و اهميت علم ژنتيک، ساختمان و عملکرد ژن، بيماريهاي ژنتيکي اتوزومال، نقص هاي ايمني ژنتيکي،بيماريهاي کروموزومي ، مشاوره ژنتيک و مسائل اخلاقي در آزمايشات ژنتيک و سلوهاي بنيادي و سرطاني از مقالاتي است که در مدت دو روز برگزاري اين سمينار ارائه شد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد در مراسم آغاز بکار سمينار گفت با توجه به جذب نيروي متخصص در عرصه ژنتيک در استان و سرمايه گذاري خوبي که در زمينه تامين تجهيزات تشخيص بيماريهاي ژنتيکي صورت گرفته تلاش مي کنيم يزد را محل ارجاع بيماريهاي ژنتيکي از ساير استانها بويژه جنوب شرق کشور قرار دهيم.

ميرمحمدي همچنين از فعاليت رسمي دانشکده پيراپزشکي ابرکوه خبر داد و گفت اين دانشکده اول مهرماه امسال در رشته هاي مختف دانشجو مي پذيرد.