شناسه : 814027
هماهنگي برگزاري برنامه هاي هفته نيروي انتظامي درشهرستان ابركوه

هماهنگي برگزاري برنامه هاي هفته نيروي انتظامي درشهرستان ابركوه


جلسه بررسي و هماهنگي برگزاري برنامه هاي هفته نيروي انتظامي
هماهنگي برگزاري برنامه هاي هفته نيروي انتظامي درشهرستان ابركوه

درمحل فرمانداري وبا حضور فرماندار شهرستان ابركوه وتعدادي مسئولين شهرستان برگزار گرديد .آقاي عادل ضمن خيرمقدم به مدعوين وبيان سخنان مقام معظم رهبري درخصوص نيروي انتظامي مواردي  را درارتباط با امنيت وثبات واقتدار نيروي انتظامي ايراد نمودند.سرهنگ بيگي فرمانده نيروي انتظامي شهرستان ابركوه نيز با تشريح برنامه هاي هفته نيروي انتظامي درابركوه اظهار داشت نواختن زنگ انضباط اجتماعي وپيام مهردرمدارس ،رژه موتوري نيروي انتظامي ،بازديد از خانواده هاي شهداي وغبارروبي گلزار شهدا از برنامه هاي اجرايي درشهرستان مي باشد.