شناسه : 160853457

هفت عضو اصلی و پنج عضو علی البدل هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی در بخش بهمن ابرکوه انتخاب شدند


هفت عضو اصلی هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی با رای گیری از بین ۳۰ نفر از معتمدین مردم و با حضور اعضای نظارت ریاست جمهوری و هیات نظارت شوراها در محل بخشداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ هفت عضو اصلی هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی با رای گیری از بین ۳۰ نفر از معتمدین مردم و با حضور اعضای نظارت ریاست جمهوری و هیات نظارت شوراها در محل بخشداری تشکیل شد .

در این جلسه ‌پس از رأی گیری از معتمدین مدعو که پیش از این به تأیید هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان و هیات نظارت شوراها رسیده اند، هفت معتمد به عنوان اعضای اصلی و پنج معتمد به عنوان اعضای علی البدل در بخش بهمن انتخاب شدند.

برابر نتایج رأی گیری، اعضای اصلی به ترتیب بالاترین رأی به این شرح انتخاب شدند:
حسین تقی پناه
صمد ابراهیمی
غلامحسین مظاهری
امیر شمس
سیدمصطفی حسینی
احمد صادق نیا
سید ابراهیم مرادی

همچنین برابر نتایج رأی گیری، اعضای علی البدل به ترتیب بالاترین رأی به این شرح تعیین شدند:
منصور رجبی
محمود شمس
محمد قادری
علیرضا سلیمانی
اکبر سربازی
ضمن اینکه با اضافه شدن دو عضو علی البدل آقایان منصور رجبی و محمود شمس به لیست هفت نفره اصلی ، هیات اجرایی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.