شناسه : 815107
هفته ولایت در شهرستان ابرکوه

هفته ولایت در شهرستان ابرکوه


درستاد مراسم هفته ولایت درابرکوه بر هرچه باشکوهتر برگزارشدن برنامه های این هفته تاکید شد.
هفته ولایت در شهرستان ابرکوه

حجت الاسلام پور قیومی رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه دراین ستاد تجلیل از سادات عیادت از بیماران مسابقات فرهنگی وهنری جشن دانشجوئی ائین های ویژه درمساجد و مسابقات قرانی را از جمله برنامه های ابن هفته دراین شهرستان  بیان نمود وبر حضور فعال مردم در این مراسم  تاکید نمود