شناسه : 617517
خبر کوتاه

هفته بزرگداشت هفته معلم ، امسال متفاوت برگزار می شود


  به گزارش روابط روابط عمومی فرمانداری به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ ارشاد اسلامی در پی پیشنهاد این اداره در راستای برگزاری متفاوت برنامه های بزرگداشت و روزهای خاص و تصویب شورای فرهنگ عمومی و با موافقت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان متولی برگزاری روز معلم اولین جلسه برنامه ریزی این برنامه با حضور رؤسای اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌آموزش و پرورش ، دانشگاه آزاد اسلامی و مسئول بسیج فرهنگیان ابرکوه در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه تشکیل شد.  در این جلسه مقرر گردید امور پشتیبانی و تأمین محل اجرا و تدارکات را دانشگاه ، تأمین برنامه ها به عهده اداره ارشاد و دیگر امور مربوطه را اداره آموزش و پرورش انجام دهند تا امسال برنامه ای متفاوت و در خور شأن فرهنگیان عزیز برگزار شود. در این جلسه عادل رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری چند جانبه ادارات و نهاد ها بتوانیم برنامه های خوب و قابل تجهی را در طول سال برگزار نماییم .
خبر کوتاه

 

به گزارش روابط روابط عمومی فرمانداری به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ ارشاد اسلامی در پی پیشنهاد این اداره در راستای برگزاری متفاوت برنامه های بزرگداشت و روزهای خاص و تصویب شورای فرهنگ عمومی و با موافقت دانشگاه

آزاد اسلامی به عنوان متولی برگزاری روز معلم اولین جلسه برنامه ریزی این برنامه با حضور رؤسای اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌آموزش و پرورش ، دانشگاه آزاد اسلامی و مسئول بسیج فرهنگیان ابرکوه در محل دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابرکوه تشکیل شد.

 در این جلسه مقرر گردید امور پشتیبانی و تأمین محل اجرا و تدارکات را دانشگاه ، تأمین برنامه ها به عهده اداره ارشاد و دیگر امور مربوطه را اداره آموزش و پرورش انجام دهند تا امسال برنامه ای متفاوت و در خور شأن فرهنگیان عزیز برگزار

شود.در این جلسه عادل رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری چند جانبه ادارات و نهاد ها بتوانیم برنامه های خوب و قابل تجهی را در طول سال برگزار نماییم .