شناسه : 809203
هشت دستگاه پزشکی به بیمارستان خاتم الا نبیا (ص) ابرکوه اهدا گردید .

هشت دستگاه پزشکی به بیمارستان خاتم الا نبیا (ص) ابرکوه اهدا گردید .


به گفته رئیس بیمارستان خاتم الانبیا (ص) ابرکوه حسین نفیسی خیر ابرکوئی یک دستگاه فتال مانیتورینگ که در معاینه جنین مادران باردار کاربرد دارد ،
هشت دستگاه پزشکی به بیمارستان خاتم الا نبیا (ص) ابرکوه اهدا گردید .
 یک دستگاه معاینه بخش اورژانس و ۶ تخت بستری بخش زایمان و تجهیزات جنبی آن به ارزش بیش از یک صد میلیون ریال تهیه و به این بیمارستان اهدا نموده است .
دکتر سید محمود واعظ پور با بیان اینکه به دنبال تشکیل انجمن خیرین تامین سلامت ابرکوه برخی از نیازهای تجهیزاتی این واحد درمانی از طریق خیری تهیه و تامین می گردد افزود : آقای حاج اکبر ارزانی دیگر نیکوکار ابرکوئی نیز با اهدا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال چهل درصد هزینه تاسیس بخش دیالیز این بیمارستان را برعهده گرفته است .