شناسه : 610648
رئیس اداره برق ابركوه:

هزار و 200 امتیاز برق به متقاضیان مسكن مهر فروخته شد


رئیس اداره برق ابركوه گفت : هزارو 200 امتیاز برق به متقاضیان مسكن مهر فروخته شده است وبزودی كار نصب كنتورهای برق درمسكن مهر انجام می شود .
رئیس اداره برق ابركوه:

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابوالفضل اكرمی در اين باره اظهار داشت: تمامی زیرساختها، تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز برای برق رسانی به طرح مسكن مهر ابركوه اجرا شده است.

وی افزود: تاكنون 90درصد شبكه فشار متوسط هوایی به طول 8 هزار و 800 متر در پروژه‌ سایت مسكن مهرابركوه احداث شده است .

اكرمی افزود: در اجرای این طرح 10كیلومترخط 20كیلو ولت و13كیلومتر فشارضعیف ونصب 40دستگاه ترانسفورماتور هوایی به ظرفیت 2هزارو 500 كیلوولت آمپر در دست اجراست .

اكرمی اضافه كرد : برای طرح برق رسانی به سایت مسكن مهر 17میلیارد ریال بودجه اختصاص داده شده است .

وی تصریح كرد: تاكنون 26 دستگاه پست هوایی توزیع برق به ظرفیت هزار و 400 كیلو ولت آمپر برای تغذیه برق این طرحها تجهیز و نصب شده است.