شناسه : 810032
نواخته شدن زنگ امدادهای غیبی در مدارس ابرکوه

نواخته شدن زنگ امدادهای غیبی در مدارس ابرکوه


در یکی از این مراسم ها که در دبستان دخترانه بنیاد پانزده خرداد برگزار شد
نواخته شدن زنگ امدادهای غیبی در مدارس ابرکوه
دانش آموزان پس از نواخته شدن زنگ امدادهای غیبی با شعار مرگ بر آمریکا این روز را گرامی داشتند .
رضائی نژاد معاون پرورشی مدیریت آموزش و پرورش ابرکوه طی سخنانی با بیان اینکه واقعه تاریخی طبس یکی از اسناد مهم دخالت های امریکا در ایران بود گفت : در حادثه طبس دست الهی نمایان بود و طوفان شن کاری را که با لشکر ابرهه کرد با لشکر شیطان بزرگ انجام داد .