شناسه : 814457
نواختن زنگ حجاب برتر در مدرسه راهنمائی دخترانه نمونه دولتی ابرکوه

نواختن زنگ حجاب برتر در مدرسه راهنمائی دخترانه نمونه دولتی ابرکوه


دراین مراسم که بخشدار مرکزی و رئیس اموز ش وپرورش ابرکوه حضور داشتند حجت
نواختن زنگ حجاب برتر در مدرسه راهنمائی دخترانه نمونه دولتی ابرکوه

الاسلام حسینی امام جمعه ابرکوه با بیان اینکه دختران وزنان درنظام اسلامی از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده وحضرت زهرا(س) وحضرت معصومه (س) بهترین ومناسب ترین الگو برای انان  هستند گفت: دشمنان قصد ضربه زدن به هویت دختران ایران اسلامی  را دارد که دختران ما  بایدبا رعایت حجا ب وعفاف اسلامی وهوشیار ی واگاهی  توطئه های انان را خنثی کنند.