شناسه : 816694
نواختن زنگ انقلاب درمدارس شهرستان ابركوه

نواختن زنگ انقلاب درمدارس شهرستان ابركوه


عادل فرماندار ابركوه ضمن تبريك به مناسبت سالروز ورود معمار انقلاب اسلامي به
نواختن زنگ انقلاب درمدارس شهرستان ابركوه

كشور اسلاميمان گفت : همزمان با سراسر كشور درشهرستان ابركوه نيز زنگ انقلاب به مناسبت سالروز تشريف فرمايي رهبركبير انقلاب اسلامي راس ساعت مقرر با حضور جمعي از مسئولين شهرستان ودانش آموزان دركليه مدارس شهرستان ابركوه نواخته شد.