شناسه : 814107
نواختن زنگ انضباط اجتماعي وپيام مهر

نواختن زنگ انضباط اجتماعي وپيام مهر


بصدا درامدن زنگ انضباط اجتماعي وپيام مهر بمناسبت هفته نیروی انتظامی درمدارس ابرکوه
نواختن زنگ انضباط اجتماعي وپيام مهر

دریکی ازاین  مراسم که دردبیرستان پسرانه ابوذر برگزارشد پس از قرائت پیام وزیر اموزش وپرورش توسط فرمانده انتظامی ابرکوه آقاي عادل فرماندارشهرستان ابركوه  با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی امنیت واسایش مردم را مرهون زحمات شبانه روزی نیروی انتظامی دانست و به دانش اموزان توصیه نمود با رعایت نظم ومقررات  همکاری لازم را با پلیس داشته باشند .