شناسه : 146139642

نهادینه شدن فرهنگ گفتگو بین تشکل‌های سیاسی در منشور گفتگوی سیاسی دنبال می شود


فرماندار ابرکوه در نشست با نمایندگان تشکل‌های سیاسی شهرستان ، این نشست را مقدمه ای بر تعمیق فرهنگ گفتگو بین جریانات سیاسی دانست .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، فرماندار ابرکوه در نشست با نمایندگان تشکل‌های سیاسی شهرستان ضمن خوشامد گویی، این نشست را مقدمه ای بر تعمیق فرهنگ گفتگو بین جریانات سیاسی دانست و گفت: با صدور منشور‌گفتگوی سیاسی در دولت دوازدهم زمینه نشست و گفتگوی بین جریانی در کشور بیش از پیش فراهم می شود.

در این نشست نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی شهرستان نظرات مختلف خود را در زمینه مسایل فرهنگی و اجتماعی شهرستان ابراز کردند.