شناسه : 815397
نمایشگاه کتاب در ابرکوه

نمایشگاه کتاب در ابرکوه


درگرامیداشت هفته بسیج نمایشگاه کتاب باعنوان کتاب دفاع مقدس وبسیج درابرکوه برگزارشد.
نمایشگاه کتاب در ابرکوه

دراین نمایشگاه که بمدت یک هفته در نماز خانه سپاه ناحیه ابرکوه دائر میباشد 250 عنوان کتاب با موضوعات مذهبی   دفاع مقدس  شهدا   و ایثار گری با پنجاه درصد تخفیف ارائه شده است.