شناسه : 815227
نمایشگاه کتاب در ابرکوه

نمایشگاه کتاب در ابرکوه


بمناسبت هفته کتاب وکتابخوانی نمایشگاه کتاب دردبستان شهید محمد جواد باهنر ابرکوه برپا گردید.
نمایشگاه کتاب در ابرکوه

دراین نمایشگاه یک هفته ای 500 جلد کتاب با موضوعات دینی وکووک ونوجوان بنمایش درامده است.