شناسه : 814947
نمایشگاه عکس پوچ درپوچ در دانشگاه آزاداسلامي ابرکوه

نمایشگاه عکس پوچ درپوچ در دانشگاه آزاداسلامي ابرکوه


نمایشگاه عکس با عنوان پوچ درپوچ دردانشگاه ازاد اسلامی واحد ابرکوه گشایش یافت.
نمایشگاه عکس پوچ درپوچ در دانشگاه آزاداسلامي ابرکوه

دراین نمایشگاه یک هفته ای  یکصد قطعه عکس وپوستر با موضوع انواع مواد مخدر ومضرات استفاده ازانها ونیز هشدار های اجتماعی درزمینه پیشگیری از اعتیاد  بنمایش درامده است .

این نمایشگاه را بسیج دانشجوئی وهلال احمر برپا نموده اند.