شناسه : 814177
نمایشگاه ایثار وشهادت دردانشگاه پیام نور ابرکوه

نمایشگاه ایثار وشهادت دردانشگاه پیام نور ابرکوه


نمایشگاه ایثار وشهادت دردانشگاه پیام نور ابرکوه گشايش يافت دراین نمایشگاه که
نمایشگاه ایثار وشهادت دردانشگاه پیام نور ابرکوه

بمدت یک هفته جهت بازدید دانشجویان دائر میباشد بیش از یکصد قطعه عکس از سرداران وشهدا دفاع مقدس رزمندگان اسلام و صحنه هائی از جبهه های نبرد حق علیه باطل    به همت بسیج دانشجوئی این شهرستان بنمایش درامده است.

محکوم کردن هتک حرمت به قران کریم  - افشاگری وهابیت وفرقه ضاله بهائیت نیز غرفه هائی از این نمایشگاه را بخود اختصاص داده است.