شناسه : 814137
نماينده محترم مردم شهرستان ابركوه در مجلس شوراي اسلامي با وزير رفاه ديدار كرد

نماينده محترم مردم شهرستان ابركوه در مجلس شوراي اسلامي با وزير رفاه ديدار كرد


نماينده مردم مهريز، بافق، ابركوه، خاتم و بهاباد در مجلس شوراي اسلامي در ديدار با وزير رفاه و تأمين اجتماعي بر ضرورت ايجاد درمانگاه تأمين اجتماعي ابركوه ورفع مسائل و مشكلات حوزه انتخابيه تاكيدكرد.
نماينده محترم مردم شهرستان ابركوه در مجلس شوراي اسلامي با وزير رفاه ديدار كرد

در اين جلسه كاظم فرهمند گفت: باتوجه به عضويت 22هزارنفراعضاي بيمه تامين اجتماعي وبعد 150كيلومتري مسافت ابركوه تا مركز استان و مشكلات عديده اي كه براي اعضاي بيمه تأمين اجتماعي وجود دارد تاسيس درمانگاه تأمين اجتماعي از ضروريات است فرهمند اعلام نمود: امكان تامين ساختمان و نيروي انساني آن وجود دارد ولي هزينه هاي درمانگاه را به شكلي بايد پرداخت نماييد .
در اين نشست مقرر شد اگر مطابق توافق هيأت مديره پرداخت هزينه امكان پذير نباشد با مراكز خدماتي قرارداد مشابه تنظيم گردد.