شناسه : 813357
نماينده ابرکوه خواستار رسيدگي به مشکلات درمان ابرکوه و خاتم شد

نماينده ابرکوه خواستار رسيدگي به مشکلات درمان ابرکوه و خاتم شد


نماينده مردم ابرکوه، مهريز، بافق، خاتم و بهاباد در مجلس شوراي اسلامي گفت : بخش درمان ازمشکلات مهم شهرستانهاي ابرکوه وخاتم است. فرهمند در جمع مردم اين شهرستان تصريح کرد:
نماينده ابرکوه خواستار رسيدگي به مشکلات درمان ابرکوه و خاتم شد

براي دوبار بارياست محترم جمهور و5 بار باوزير بهداشت ودرمان براي رفع مسائل ومشکلات بيمارستانهاي ابرکوه وخاتم ملاقات کردم وبراي رفع مشکلات درماني دستوراتي صادر شد ولي برغم اين دستورات هنوز بخشي از مشکلات بخصوص تامين پزشک جراح وزنان زايمان هنوز حل نشده است  .به گفته وي پس از گذشت 32سال ازعمربا برکت انقلاب اسلامي خدمات خوبي درتوسعه شهرستان انجام گرفته است .کاظم فرهمند افزود : شهرستان ابرکوه داراي 5 مرکز آموزش عالي است که مجموعا بيش از چهارهزار دانشجو در شصت رشته مختلف تحصيلي مشغول بتحصيل هستند و7رشته مهندسي هم به رشته دانشگاه آزاداسلامي ابرکوه افزوده شده است که نقش مهمي درتوسعه اين شهرستان دارد.فرهمند گفت: سال گذشته وامسال بيش از دوميليارد تومان بودجه براي توسعه عمراني دانشگاه پيام نور ابرکوه اختصاص داده شده است که اين ميزان بودجه هنوز براي عقب افتادگي و محروميت هاي اين شهر ناچيز است . نماينده مردم درمجلس شوراي اسلامي از شروع بکار دانشکده پيرا پزشکي ابرکوه با4 رشته دراول مهرماه خبرداد.نائب رئيس کمسيون کشاورزي مجلس همچنين تصريح کرد: استان يزد جزء استاهاي بحراني کشور قرارداردوچندين سال است که معضل خشکسالي وبحران آبي راپشت سر مي گذارد وهمچنين مشکلات کم ابي درشهرستان ابرکوه مسئولان بايددست بدست هم بدهند و بخش صنعت رابراي ايجاد اشتغال دراين شهرستان فعال وتوسعه بدهند.