شناسه : 615963
در مرکز موسیقی صداوسیما

نماهنگ‌های جدید با صدای افتخاری و قربانی ساخته شد/نماهنگ سرو ابرکوه در آستانه پخش


نماهنگ‌های «طبیعت»، «سرو 4000 ساله ابرکوه»، «مسجد جامع یزد»، «مشهد الرضا (ع)»، «حرم حضرت معصومه(ع)»، «مسجد عتیق اصفهان»، «مسجد امام اصفهان»، «بقعه صفی‌الدین اردبیلی» عناوین تولیدات جدید مرکز موسیقی وسرود صداوسیماست.   نماهنگ‌های "مسجد جامع یزد" با تکنوازی سه تار در دستگاه آوازی اصفهان و شعری از کلیم کاشانی، نماهنگ "مشهد الرضا" با تکنوازی سه تار در دستگاه آوازی شور با شعری از صائب تبریزی، نماهنگ "طبیعت" با تکنوازی تار در دستگاه آوازی بیات ترک و شعری از هوشنگ ابتهاج، نماهنگ "بقعه صفی‌الدین اردبیلی" با تکنوازی سنتور در دستگاه آوازی همایون با اشعاری از حافظ که اجرای این نماهنگ‌ها با صدای علیرضا افتخاری بوده است، از تولیدات جدید مرکز موسیقی است.   نماهنگ‌ "مسجد عتیق اصفهان" در دستگاه آوازی بیات ترک، نماهنگ "مسجد امام اصفهان" در دستگاه آوازی افشاری، نماهنگ "طبیعت" در دستگاه آوازی نوا و نماهنگی دیگر با عنوان "طبیعت" در دستگاه آوازی بیات ترک که این چهار نماهنگ اخیر با نوع موسیقی دو نوازی تاروتنبک و اشعاری از حافظ و صدای محمد عبدالحسینی اجرا شده و نماهنگ‌های طبیعت با تکنوازی سه تار در دستگاه آوازی نوا با شعری از پرتو کرمانشاهی و نماهنگی دیگر با تکنوازی عود در دستگاه آوازی نوا با شعری از مولانا که اجرای این دو نماهنگ با صدای علیرضا قربانی بوده است، از دیگر آثار جدید مرکز موسیقی است.   نماهنگ "حرم معصومه (س)" هم در دستگاه آوازی اصفهان با شعری از مولانا ساخته شده است.   بر اساس این گزارش، همه‌ی این موسیقی تصویرها با محتوای تکنوازی و آواز، تصاویر طبیعت و اماکن تاریخی در مرکز موسیقی و سرود صداوسیما تولید و برای بهره‌برداری و پخش در اختیار شبکه‌های مختلف رسانه ملی قرار گرفته است.   منبع:مركز موسيقي و سرود صدا و سيما
در مرکز موسیقی صداوسیما

نماهنگ‌های «طبیعت»، «سرو 4000 ساله ابرکوه»، «مسجد جامع یزد»، «مشهد الرضا (ع)»، «حرم حضرت معصومه(ع)»، «مسجد عتیق اصفهان»، «مسجد امام اصفهان»، «بقعه صفی‌الدین اردبیلی» عناوین تولیدات جدید مرکز موسیقی وسرود صداوسیماست.

 نماهنگ‌های "مسجد جامع یزد" با تکنوازی سه تار در دستگاه آوازی اصفهان و شعری از کلیم کاشانی، نماهنگ "مشهد الرضا" با تکنوازی سه تار در دستگاه آوازی شور با شعری از صائب تبریزی، نماهنگ "طبیعت" با تکنوازی تار در دستگاه آوازی بیات ترک و شعری از هوشنگ ابتهاج، نماهنگ "بقعه صفی‌الدین اردبیلی" با تکنوازی سنتور در دستگاه آوازی همایون با اشعاری از حافظ که اجرای این نماهنگ‌ها با صدای علیرضا افتخاری بوده است، از تولیدات جدید مرکز موسیقی است.

 نماهنگ‌ "مسجد عتیق اصفهان" در دستگاه آوازی بیات ترک، نماهنگ "مسجد امام اصفهان" در دستگاه آوازی افشاری، نماهنگ "طبیعت" در دستگاه آوازی نوا و نماهنگی دیگر با عنوان "طبیعت" در دستگاه آوازی بیات ترک که این چهار نماهنگ اخیر با نوع موسیقی دو نوازی تاروتنبک و اشعاری از حافظ و صدای محمد عبدالحسینی اجرا شده و نماهنگ‌های طبیعت با تکنوازی سه تار در دستگاه آوازی نوا با شعری از پرتو کرمانشاهی و نماهنگی دیگر با تکنوازی عود در دستگاه آوازی نوا با شعری از مولانا که اجرای این دو نماهنگ با صدای علیرضا قربانی بوده است، از دیگر آثار جدید مرکز موسیقی است.

 نماهنگ "حرم معصومه (س)" هم در دستگاه آوازی اصفهان با شعری از مولانا ساخته شده است.

 بر اساس این گزارش، همه‌ی این موسیقی تصویرها با محتوای تکنوازی و آواز، تصاویر طبیعت و اماکن تاریخی در مرکز موسیقی و سرود صداوسیما تولید و برای بهره‌برداری و پخش در اختیار شبکه‌های مختلف رسانه ملی قرار گرفته است.

 

منبع:مركز موسيقي و سرود صدا و سيما