نماز جمعه ابركوه

نیک درماه مبارک رمضان مضاعف است به مردم توصیه نمود این ماه بویژه شبهای قدر ان را غنمیت بشمارند و از تمام لحظات ان برای دعا واستغفار و  کمک به محرومین جامعه نهایت استفاده را برده وتوشه ای برای دنیا واخرت خود منظور نمایند.

حجت الاسلام حسینی همچنین ازروز قدس بعنوان یکی از جلوه های حقیقی اتحاد وانسجام دنیای  اسلام نام برد وبابیان اینکه راهیپمائی های ملتها در روز قدس به ملت مظلوم وتنهای فلسطین امید ودلگرمی دهد از مردم خواست فعال تر وگسترده تراز گذشته در راهپیمائی این روز جهانی شرکت نمانید.

گرامیداشت هفته دولت و بانکدار ی اسلامی از دیگر مباحث مطرح شده درخطبه های نماز جمعه این هفته ابرکوه بود.