شناسه : 141112719

نشست كميته هواشناسي و كشاورزي در شهرستان ابركوه


با حضور مدير كل هواشناسي استان يزد ، نشست كميته هواشناسي و كشاورزي امروز صبح در محل فرمانداري ابركوه تشكيل گرديد .

 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، با حضور دكتر برهاني مدير كل هواشناسي استان ، علي اكبر اسحاقي معاونت سياسي فرمانداري ، مهندس حاتمي زاده از جهاد استان ، كارشناسان هواشناسي استان ، عباس مهري سرپرست بخشداري مركزي ابركوه ، مسئولين جهاد شهرستان و ديگر مسئولين ادارات شهرستان ، جلسه هواشناسي و كشاورزي در محل سالن اجتماعات فرمانداري ابركوه تشكيل گرديد .

در اين جلسه اسحاقي معاون سياسي فرماندار ضمن خير مقدم ، بحث آموزش در زمينه هواشناسي و توصيه هاي لازم به كشاورزان را در اين زمينه الزامي دانست و تعامل و همكاري تمام دستگاهها را در اين زمينه خواستار شد .

دكتر برهاني مدير كل هواشناسي نيز گفت : جهت فراهم شدن ساز و كار توسعه هواشناسي پايدار كاربردي بخش كشاورزي ، در استان طرح تهك كليد خورده است و توسعه هواشناسي كاربردي ارتباط تنگاتنگي با گردشگري ، حمل و نقل ، صنعت و شهرسازي داشته و فعاليتهاي خود را گسترش داده و توصيه هاي كشاورزي در جلسات انجام مي گيرد . طرح تهك به طور مستقيم با كشاورزي ارتباط داشته و بايد بتوانيم توصيه هايي به كشاورزان ارائه نماييم .

دكتر برهاني شهرستان ابركوه را با توجه به بحث كشاورزي و محصولات باغي ، از شهرستانهاي بسيار مهم در زمينه اجراي طرح تهك دانست كه اهميت زيادي هم دارد و بايد بتوانيم جلسات را به طور منظم در شهرستانها برگزار نمائيم كه كاربري و علمي باشد و زمينه همكاري را با ادارات داشته باشيم .

در ادامه مهندس زارع كارشناس هواشناسي استان گفت : تاكنون بهترين جلسات را در ابركوه با همكاري جهاد كشاورزي و ديگر ادارات داشته ايم و ادامه داد سازمان هواشناسي نهاد حاكميتي است كه نقش تامين كننده اي در زمينه توسعه پايدار و افزايش بهبود و بهره وري جامعه دارد و در بحث پيشگيري ، طرح تهك با توليد اطلاعات و توزيع مناسب اطلاعات و نقش جهاد كشاورزي مي تواند كمك بسياري بنمابد