شناسه : 140251592

نشست فرماندار ابركوه با مهندس خطيبي معاون ساخت و توسعه راه آهن كشور


فرماندار ابركوه طي نشستي با مهندس خطيبي معاون ساخت و توسعه راه آهن كشور ، وضعيت پيشرفت راه آهن يزد - اقليد را پيگيري نمود .

 

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ٬ محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه طی سفر به تهران و نشستی با مهندس خطيبي معاون ساخت و توسعه راه آهن كشور شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در دفتر ايشان ، وضعيت پيشرفت پروژه راه آهن يزد - اقليد بررسي شد .

در اين نشست كه با حضور مهندس احمد شفيع زاده برگزار شد ، وضعيت پيشرفت پروژه راه آهن يزد - اقليد بررسي و پيگيري شد .