نشست شورای اسلامی شهر ابرکوه
"کاظم فرهمند" نماينده مردم ابرکوه ، خاتم ، مهريز و بافق در مجلس شوراي اسلامي در اين نشست گفت: 12 ميليارد و 500 ميليون ريال به منظور تجهيز و تکميل بيمارستان خاتم الانبياء (ص) ابرکوه اختصاص يافته است.
وي همچنين از اختصاص اعتبار به منظور تکميل طرحهاي بهداشتي و درماني در بودجه سال جاري در اين شهرستان خبر داد.