نرخ با سوادي در ابرکوه 97 درصد اعلام شد
وی اعلام آمادگی جهت  محو بيسوادي را اعلام وافزود و اين جشن تا پايان امسال در اين شهرستان برگزار خواهد شد.
وي يادآورشد: با توجه به فعاليت نهضت سوادآموزي از بدو تاسيس تاکنون براي 12هزارنفرسواد آموز کارنامه قبولي مقدماتي ، تکميلي و پنجم ابتدائي پاياني صادر شده است.
عادل ادامه داد: امسال 40 کلاس نهضت سوادآموزي درابرکوه تشکيل و 391نفر در اين کلاسها مراحل تکميلي وپاياني نهضت سواداموزي را ميگذرانند.