شناسه : 809413
مناسبت

مناسبت


امشب سخن از جان جهان باید گفت**توصیف رسول(ص) انس و جان بایدگفت  در شام ولادت دو قطب عالم  ** تبریک به صاحب الزمان(عج) باید گفت ولادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمدمصطفی(ص)   و رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق(ع) مبارک و پربرکت باد.
مناسبت

امشب سخن از جان جهان باید گفت**توصیف رسول(ص) انس و جان بایدگفت

 در شام ولادت دو قطب عالم  ** تبریک به صاحب الزمان(عج) باید گفت


ولادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمدمصطفی(ص) 

و رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق(ع)

مبارک و پربرکت باد.