شناسه : 620797
منايبت

منايبت


  بعثت نه این سرور، سرور ولایت است                                                       مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است        خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند                                                                           احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد  
منايبت

 

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است                                                     مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است
       خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند                                                                         احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد