شناسه : 809133
مناسبت

مناسبت


    برآيينه جمال داور صلوات بر روشني چشم پيمبر صلوات برحضرت معصومه فروغ سرمد بر دسته گل موسي جعفر صلوات میلاد نور دیده رضا، کعبه دل‏ها، حضرت معصومه علیهاالسلام خجسته باد.
مناسبت

 

 

برآيينه جمال داور صلوات

بر روشني چشم پيمبر صلوات

برحضرت معصومه فروغ سرمد

بر دسته گل موسي جعفر صلوات

میلاد نور دیده رضا، کعبه دل‏ها،

حضرت معصومه علیهاالسلام خجسته باد.