شناسه : 613402
استاندار:

منابع نفتی جدید در شهرستان ابرکوه کشف شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه به نقل از واحد مركزي خبر ،استاندار يزد در اين باره اظهار داشت : در مطالعات زمین شناسی وزارت نفت ، منابع نفتی یاد شده در شرق شهرستان ابرکوه کشف شده است. فلاح زاده با اشاره به اینکه بهترین طاقدیس های نفتی ، طاقدیسهای از نوع بسته است افزود : بلوک 17 نفتی ایران که در دشت فیض آباد ابرکوه ثبت شده از همین نوع است. به گفته وی عملیات حفاری اکتشاف این بلوک نفتی در دست پیگیری است و میزان ذخیره نفتی آن پس از انجام عملیات حفاری اکتشاف اعلام می شود . شهرستان ابرکوه در فاصله 140 کیلومتری جنوب غربی مرکز استان یزد واقع شده است.
استاندار:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه به نقل از واحد مركزي خبر ،استاندار يزد در اين باره اظهار داشت : در مطالعات زمین شناسی وزارت نفت ، منابع نفتی یاد شده در شرق شهرستان ابرکوه کشف شده است.

فلاح زاده با اشاره به اینکه بهترین طاقدیس های نفتی ، طاقدیسهای از نوع بسته است افزود : بلوک 17 نفتی ایران که در دشت فیض آباد ابرکوه ثبت شده از همین نوع است.

به گفته وی عملیات حفاری اکتشاف این بلوک نفتی در دست پیگیری است و میزان ذخیره نفتی آن پس از انجام عملیات حفاری اکتشاف اعلام می شود .

شهرستان ابرکوه در فاصله 140 کیلومتری جنوب غربی مرکز استان یزد واقع شده است.