شناسه : 810703
مقاوم سازی منازل روستایی در ابرکوه

مقاوم سازی منازل روستایی در ابرکوه


رييس بنياد مسکن ابرکوه گفت : امسال 400 واحدمسکوني روستائي در اين شهرستان مقاوم سازي مي شود.
مقاوم سازی منازل روستایی در ابرکوه
حسين برزگر افزود: براي اجراي اين طرح افزون بر 36ميليارد ريال تسهيلات با کارمزد پنج درصد و با باز پرداخت 12ساله اختصاص داده شده است .
به گفته وي روستائيان مي توانند براي دريافت اين تسهيلات که به ازاي هر واحد 90ميليون ريال است به اين بنياد مراجعه کنند.