شناسه : 816481
معلم جانباز پس از 22 سال تحمل درد و رنج به درجه شهادت نائل گرديد

معلم جانباز پس از 22 سال تحمل درد و رنج به درجه شهادت نائل گرديد


امروز روز وداع جانباز شهيدمجيد بصيري...
معلم جانباز پس از 22 سال تحمل درد و رنج به درجه شهادت نائل گرديد

امروز روز وداع جانباز شهيدمجيد بصيري بود مردم شهيد پرور و ولايي شهرستان ابركوه پیکر پاک و مطهر جانباز شهید عبدالمجید بصیری را پس از تشییع در روضه الشهدای این در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپردند. جانباز شهید بصیری در سال 67 از طرف عوامل بعثي واستكبار جهاني  از ناحیه ریه شیمیایی شد وپس از سالها تحمل جراحات ناشی از شیمیایی در سن 52 سالگی به فیض شهادت نائل آمد.