معرفی همکاران

 نام وسمتتلفن داخلی 
 فرماندار: اسماعيل برزگرزاده                          
 بخشدار مرکزی: احمد آخوندی113 
 دفتر فرماندار:محمد جواد آقایی102 
 معاون: مسلم فلاحزاده                                 101 
 حراست: غلامرضا حیدری                            106 
 ذیحساب: محمد رضا شفیعی                     115 
 کارشناس عمرانی و برنامه ریزی: سید رحیم عظیمی فر    122 
 کارشناس کشاورزی: جواد شمس                     105 
 کارشناس امور صنایع: محمد مهدی زارع زاده       123 
 کارشناس مسئول سیاسی اجتماعی: حبیب الله چاکرالحسینی109 
 کارشناس فناوري اطلاعات و روابط عمومي: مسلم غلامزاده مهرآبادی                      124 
 آرد و نان: رضا قاسمي119 
  ارزشیابی و رسیدگی به شکایات : عظیمه آدمی                    111 
 کارشناس اداری مالی: محمود حاصلی                    116 
 مسئول امور شهري و روستايي:سيد علي محمد عظيمي                        119 
 کارپرداز و مسئول دبیرخانه: ماشالله کارگر                            117 
  دبیرخانه: نصرت اکرمی                                                                              104 
 دبیرخانه: فاطمه کارگر                                                                                 118 
 مسئول سیاسی انتظامی:محمد رضا حیدری پور                                                                     107 
 

مشاور جوان فرماندار:هادی عزیزی