شناسه : 811971
معاون مديرکل آمار و فناوري استانداري يزدتمام مردم به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از يارانه‌ها استفاده مي‌کنند

معاون مديرکل آمار و فناوري استانداري يزدتمام مردم به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از يارانه‌ها استفاده مي‌کنند


معاون مديرکل آمار و فناوري استانداري يزد گفت: تمام مردم به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از يارانه‌ها استفاده مي‌کنند.
معاون مديرکل آمار و فناوري استانداري يزدتمام مردم به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از يارانه‌ها استفاده مي‌کنند
محمد حميد فخرالديني" رزو پنجشنبه در جمع اعضاي شوراي اداري شهرستان تفت افزود: درحال حاضر شيوه توزيع يارانه‌ها در بين آحاد کشور به شکل غيرمستقيم است و بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که کمتر از 30 درصد جامعه از70 درصد يارانه‌ها و 70 درصد از جامعه از کمتر از 30 درصد يارانه‌ها استفاده مي‌کنند.
معاون مدير کل آمار و فناوري اطلاعات استانداري يزد افزود: طرح هدفمند کردن يارانه‌ها به دنبال اين است تا روش هاي اشتباه را اصلاح کند و دولت براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها سه ماه بيشتر فرصت ندارد.
فخر الديني با بيان اينکه 90 درصد مردم در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در کل کشور شرکت داشته اند گفت: اين مشارکت در استان يزد 97 درصد بوده است و استان يزد جزء استان هاي اول کشور مي باشد.
وي گفت: در مرحله دوم هدف اين است که اطلاعات مرحله اول که راستي آزمايي شده است را به تاييد خانوارها برسانيم و در اين مرحله يک مرکزي به عنوان پايگاه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار با آدرس www.amar.org.ir در کل کشور قرار است که در يک دوره زماني از سوم بهمن ماه تا بيست و دوم بهمن اطلاعات اقتصادي خانوار را جمع آوري کند .
وي افزود: بحث اصلي در اين زمينه اطلاع رساني خوب و مناسب به مردم است و در حال حاضر اساسي‌ترين رسالت ما اطلاع رساني است که خوشبختانه در شهرستان تفت هم با توجه به امکانات خوبي که وجود دارد و اطلاع رساني هايي که از شيوه هاي مختلف انجام شده هم چنين با تمهيدات انديشيده شده انشالله مشکلي نخواهيم داشت.