شناسه : 811601
مصوبه سفر مقام معظم رهبری در بخش آب شهر ابركوه كه شامل اجراي هفت كيلومتر خط انتقال آب از مخازن ذخیره به سطح اين شهر مي باشد در حال حاضر با پيشرفت فيزيكي 45 درصدي در حال اجراء مي باشد.

مصوبه سفر مقام معظم رهبری در بخش آب شهر ابركوه كه شامل اجراي هفت كيلومتر خط انتقال آب از مخازن ذخیره به سطح اين شهر مي باشد در حال حاضر با پيشرفت فيزيكي 45 درصدي در حال اجراء مي باشد.


مصوبه سفر مقام معظم رهبری در بخش آب شهر ابركوه كه شامل اجراي هفت كيلومتر خط انتقال آب از مخازن ذخیره به سطح اين شهر مي باشد در حال حاضر با پيشرفت فيزيكي 45 درصدي در حال اجراء مي باشد.
مصوبه سفر مقام معظم رهبری در بخش آب شهر ابركوه كه شامل اجراي هفت كيلومتر خط انتقال آب از مخازن ذخیره به سطح اين شهر مي باشد در حال حاضر با پيشرفت فيزيكي 45 درصدي در حال اجراء مي باشد.
این طرح با هدف بهینه سازی و افزایش ظرفیت انتقال آب انجام می شود كه براي اجراي آن بالغ بر 11 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری اختصاص داده شده و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری به بهره برداری برسد.
مدير امور آب و فاضلاب ابركوه همچنين از اجرائی شدن طرح حفاظت فیزیکی چاهها و مخازن آب شرب ابرکوه در سالجاري خبر داد و افزود: اين طرح شامل حصار کشی 29 هکتار از اراضی و دیوار چینی به طول 5/5 كيلومتر می باشد كه با هدف حفاظت فیزیکی از10حلقه چاه آب آشامیدنی و دو باب مخزن ذخیره به ظرفیت 10 هزار متر مکعب و با اعتباري بالغ بر 5/4 میلیارد ریال آغاز شده و برای اتمام آن نيز یک میلیارد ریال اعتبار نیاز می باشد.
 از ابتدای سالجاری تاکنون 5/4 کیلومتر از شبکه فرسوده توزیع آب شرب محدوده هاي مختلف ابرکوه به همراه 700 فقره انشعاب که دارای عمر بیش از 25 سال بوده با هدف جلوگیری از پرت و هدر رفتن آب و افزایش کیفیت بهداشت آب شرب و اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از محل اعتبارات خشکسالی و منابع استانی اصلاح و بازسازي شده است.
وی بيان كرد:پنج کیلومتر دیگر از شبکه توزیع فرسوده آب شرب ابركوه نيز در برنامه اصلاح و بازسازی سالجاری قرار دارد كه برای انجام این عمليات نیازمند 5/2 میلیارد ریال اعتبار هستیم.
پورسید اضافه كرد : در راستاي اصلاح الگوی مصرف که در سالجاری مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد این امور اقدام به اجرای طرح تله متری (کنترل از راه دور) چاههای تامین آب شرب و مخازن ذخیره نموده است.
وی خاطرنشان كرد: این سامانه با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی، کنترل خودکار و غیر خودکار مدیریت مصرف انرژی ، حفاظت ثانویه ، ثبت کلیه رویدادها در کسری از ثانیه، تحلیل و کنترل توان مصرفی و تطبیق با استانداردهای کمی و کیفی سامانه های آب و فاضلاب در دست اجرا می باشد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر آب شرب بهداشتی بیش از هشت هزار و600 مشترک این شهرستان از 10 حلقه چاه عمیق تامین می شود و با استفاده از دو مخزن پنج هزار متر مکعبی و 70 کیلومتر خط انتقال و نیز 150 کیلومتر شبکه توزیع در اختیار شهروندان قرار می گیرد.