شناسه : 811761
مصاحبه مطبوعاتی آقای عادل درخصوص اثر ات نهضت عاشورایی

مصاحبه مطبوعاتی آقای عادل درخصوص اثر ات نهضت عاشورایی


فرماندار ابرکوه گفت :نقش هیاتهای عزاداری دراحیای امر به معروف ونهی از منکر وجلوگیری از خرافات وبدعت ها بسیار تاثیر گذار است .
مصاحبه مطبوعاتی آقای عادل درخصوص اثر ات نهضت عاشورایی
 

وی گفت هیاتها ودستجات عزاداری با توجه به تاثیری که از نظر معنوی وروحی بر افراد دارند
می توانند درارتقاء سطح آگاهی ومعرفت آنها نسبت به قیام اباعبدالله الحسین (ع)بسیار بیشتر از آنچه تصور می شود کارآیی وعملکرد داشته باشند.

فرماندار ابرکوه همچنین یادآور شد،سازماندهی ،سیاستگذاری وپیشگیری از نفوذ خرافات وبدعتها وخصوصا احیاءفریضه امر به معروف ونهی از منکر عنصر اصلی وشاخص نهضت حسینی است ازجمله رسالتهائی است که امروز برعهده همه عزاداران وخصوصا متصدیان هیآت است . 

عادل متذکر گردید امروز محور اصلی تهاجم فرهنگی کفار ودشمنان اسلام بر اصلی ترین مراسم مذهبی شیعه برای خاص وعام پوشیده نیست وهمه می دانیم که چه تلاشهای مرموزی برای مشوب نمودن اذهان نسبت به این آیین های  اصیل درداخل وخارج از کشور انجام می پذیرد ومسئولین محترم ومخلص هیات ها می توانندبا فراهم نمودن زمینه آموزش ویاد گیری معارف واندیشه های ناب دینی برای جوانان ونوجوانان آنان را از تعرض فکری وروحی دشمنان مصون دارند.