شناسه : 609339

مشکلات درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی ابرکوه بررسی شد


مشکلات درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی ابرکوه با حضور مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور و نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد در مجلس، در این حوزه انتخابیه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری؛ مشکلات درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی ابرکوه با حضور مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور و نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد در مجلس، بررسی شد.

کاظم فرهمند نماینده مجلس در دیدار با رئیس تأمین اجتماعی کشور سیر اجرایی درمانگاه ابرکوه و مجوزهای داده شده مطرح شد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه تعهدهای شهرستان در تهیه ساختمان و تأمین تجهیزات عملی شده است، بر اساس دستورات این مسئول همچنین وزیر مربوطه خواستار راه اندازی سریعتر این درمانگاه شدیم. وی با بیان اینکه وجود 25 هزار عضو تأمین اجتماعی در این شهرستان همچنین فاصله 150 کیلومتری تا مرکز استان، ضرورت تأسیس سریعتر این درمانگاه بیش از پیش احساس می شود.

فرهمند افزود: مسئول تأمین اجتماعی کشور نیز در این دیدار بر پیگیری علل عدم اجرای این پروژه تأکید کرد.

وی ادامه داد:در این جلسه احداث درمانگاه خاتم، افزایش ساعت کار درمانگاه مهریز و احداث پلی کلینیک تخصصی بافق با توجه به مصوبه دور دوم سفر دولت به استان یزد نیز مورد پیگیری قرار گرفت

منبع:خبرگزاری مهر