شناسه : 811861
مشکلات بخش صنعت ابرکوه بررسي شد

مشکلات بخش صنعت ابرکوه بررسي شد


فرماندار ابرکوه گفت: در جلسه اي در محل دفتر کار وزير صنايع و معادن، مسايل و مشکلات صنعت اين شهرستان بررسي شد.
مشکلات بخش صنعت ابرکوه بررسي شد
" محمد مهدي عادل " افزود: در اين جلسه نماينده مردم شهرستان در مجلس و تعدادي از سرمايه گذاران صنعتي منطقه حضور داشتند.
وي اضافه کرد: در اين جلسه، پيرامون روند پيگيري طرحهاي آمايش صنعتي و معدني بحث و تبادل نظر شد و وزير صنايع و معادن دستور تصريح در روند تصويب اين طرحها و همچنين طرحهاي تامين نقدينگي واحدهاي موجود را ابلاغ کرد.
فرماندار ابرکوه در مورد وضعيت مسکن مهر افزود: با توجه به اتمام عمليات آماده سازي مسکن مهر در وسعت 57 هکتار و همچنين برگزاري مناقصات ساخت توسط تعاوني هاي مسکن اميدواريم تا پايان دي ماه در صورت وجود شرايط جوي مناسب، عمليات ساخت بيش از هزار واحد مسکوني آغاز شود.
عادل همچنين از شروع ادامه احداث راه ابرکوه - مروست خبر داد و گفت: اين پروژه به طول 38 کيلومتر درحال اجرا است.
فرماندار ابرکوه همچنين از اختصاص نزديک 70 ميليارد ريال اعتبارات عمراني به شهرستان ابرکوه درسال جاري خبرداد و گفت، تاکنون 35درصد آن تخصيص و براي 70طرح و150 پروژه نيمه تمام عمراني شامل فصول آب ، آموزش ، بهداشت و درمان، کشاورزي، عمران شهري و روستائي ، ميراث فرهنگي ، مسکن ، تربيت بدني ، صنايع هزينه شده است.
فرماندار ابرکوه گفت: بيشترين ميزان اعتبارات ياد شده مربوط به مصوب سفر مقام معظم رهبري در زمينه انتقال آب آشاميدني به شهرستان و بخش کشاورزي است.