شناسه : 159764584

مشارکت بخش خصوصی در امر تعلیم و تربیت چابکی این سیستم را بدنبال خواهد داشت


فرماندار ابرکوه در جلسه برسی وضعیت پروژه های خیری آموزشی شهرستان گفت: مشارکت بخش خصوصی در امر تعلیم و تربیت چابکی این سیستم را بدنبال خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ جلسه برسی وضعیت پروژه های خیری آموزشی شهرستان به ریاست محمد کاظمی نسب فرماندار و با حضور ذاکر مدیر کل توسعه و تجهیز مدارس استان و جمعی از مسئولین شهرستان در محل  شورای اسلامی شهر مهردشت برگزار شد.

فرماندار ابرکوه با اشاره به پروژه های خیرین مدرسه ساز گفت: مشارکت بخش خصوصی در امر تعلیم و تربیت چابکی این سیستم را بدنبال خواهد داشت.