شناسه : 1475022
فرماندار ابرکوه:

مسئولین با تلاش مجدانه ی خود خاطره ی خوشی را در سفر به شهرستان ابرکوه برای مسافرین نوروزی رقم بزنند.


  " به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسماعیل برزگراده" در جلسه ای که به مناسبت خدمات رسانی به مسافرین نورزی در فرمانداری تشکیل گردید، ضمن اشاره به دائمی بودن ستاد هماهنگی خدمات سفر، بر شان مسافرمومن در شرع مقدس اسلام تاکید و مسئولیت اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر را درانجام بهینه وظایف گوشزد نمود.وی با در ادامه به تشریح دستور العمل ارسالی از ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور پرداخته و از مسئولین کمیته های ستاد شهرستان در خواست نمود تا در فرصت باقیمانده به ایام تعطیلات و سفرهای نورزی نسبت به بازبینی برنامه های اجرایی و رفع نواقص احتمالی اقدام جدی بعمل آورند.    
فرماندار ابرکوه:

 

" به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسماعیل برزگراده" در جلسه ای که به مناسبت خدمات رسانی به مسافرین نورزی در فرمانداری تشکیل گردید، ضمن اشاره به دائمی بودن ستاد هماهنگی خدمات سفر، بر شان مسافرمومن در شرع

مقدس اسلام تاکید و مسئولیت اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر را درانجام بهینه وظایف گوشزد نمود.وی با در ادامه به تشریح دستور العمل ارسالی از ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور پرداخته و از مسئولین کمیته های

ستاد شهرستان در خواست نمود تا در فرصت باقیمانده به ایام تعطیلات و سفرهای نورزی نسبت به بازبینی برنامه های اجرایی و رفع نواقص احتمالی اقدام جدی بعمل آورند.