شناسه : 146064368

مسئولین ادارات بخش با مدیران شهرستان هماهنگی بیشتری داشته باشند


بخشدار بهمن در جلسه شورای مشورتی توسعه بخش ، بر لزوم هماهنگی بیشتر بین مسئولین ادارات در سطح بخش بهمن با مدیران شهرستان و استان تاکید کرد .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، شورای مشورتی توسعه بخش بهمن با حضور محمدعلی اکرمی بخشدار بهمن ، مسئولین ادارات بخش و کلیه شوراها و دهیاران بخش در سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد .                                                                  

بخشدار بهمن گفت : برگزاری جلسات شورای مشورتی لزوم و اهمیت دارد و بر هماهنگی بیشتر مسئولین ادارات در سطح بخش بهمن با مدیران شهرستان و استان تاکید کرد .                                                                                                                                                                                                                                          اکرمی افزود : پرداخت زکات اهمیت زیادی دارد و جهت کاستن فقر و رسیدگی به فقرا اخذ زکات لازم و ضروری است .                                                                                                                                                                             

وی ضمن گرامیداشت هفته کتاب اظهار داشت : مشکلات ساماندهی کتابخانه های عمومی بخش در حال بررسی و برطرف شدن است و لازم است اعضاء کتابخانه ها در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب حضور فعال داشته باشند .                                   در پایان به موراد ذیل تاکید شد :                                                                          

توجه به مجتمع های گلخانه ای و برنامه ریزی جهت خاموشی چاههای کشاورزی ، اهمیت زکات ، شناسایی خیّران و نیازمندان ، رسیدگی به فقرا در روستاها ، اهمیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی ، برگزاری جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و توجه به برگزاری جلسات کتابخوانی