شناسه : 144027540

مسائل و مشکلات مجتمع مسکونی روستاي مریم آباد بررسي شد


با حضور فرماندار ابركوه ، مسائل و مشکلات مجتمع مسکونی و مالکیت اراضی در بخشی از روستاي مریم آباد مورد بررسي قرار گرفت .

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداري ابركوه ، در بازدید امروز صبح کاظمی نسب فرماندار شهرستان و مهری سرپرست بخشداری مرکزی از روستای مریم آباد ، مسائل و مشکلات مجتمع مسکونی مریم آباد بررسی شد.

در این بازدید که مسئول بنیاد مسکن شهرستان، اعضای شورای اسلامی روستا، دهیار روستا و کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان نیز حضور داشتند مشکلات مالکیت اراضی ذر بخشی از روستا و به خصوص مجتمع مسکونی مریم آباد بررسی و چاره اندیشی شد.