شناسه : 813407
مسابقه پیشکسوتان فوتبال درشهرستان ابرکوه

مسابقه پیشکسوتان فوتبال درشهرستان ابرکوه


درگرامیداشت ماه مبارک رمضان پیشکسوتان فوتبال شهرستان اباده ازاستان فارس و تیم پیشکسوت
مسابقه پیشکسوتان فوتبال درشهرستان ابرکوه

فوتبال ابرکوه  در یک مسابقه دوستانه رو در روی هم قرارگرفتند .

دراین مسابقه که به دعوت تیم پیشکسوت فوتبال ابرکوه در زمین چمن  مجموعه ورزشی شهید پور اکبری این شهرستان برگزارگردید تیم اباده با نتیجه 2بریک  بر میزبان خود غلبه کرد