شناسه : 813847
مردم ابركوه هتك حرمت قرآن رامحكوم كردند

مردم ابركوه هتك حرمت قرآن رامحكوم كردند


مردم مسلمان ابركوه پس از اقامه نماز جمعه در يك راهپيمايي اعتراض‌آميز،
مردم ابركوه هتك حرمت قرآن رامحكوم كردند

امواج خروشان و توفان خشم و انزجار و نفرت خود را از هتك حرمت قرآن مجيد را به جهانيان نشان دادند.

 مردم انقلابي شهرستان ابركوه اهانت بي‌شرمانه وبرنامه‌ريزي شده به قرآن كريم را محكوم و بار ديگر وحدت، اتحاد و انسجام قدرت اسلام را به نمايش گذاشتند .
مردم انقلابي در اين راهپيمايي با شعارهاي 'يا حجت بن الحسن تسليت تسليت' ، 'مرگ بر امريكا مرگ براسرائيل ' ، 'اگر خامنه اي اذن جهادم دهد ، ارتش دنيا نتواند جوابم دهد' خشم و انزجار و اعتراض شديد خويش را نسبت به هتك حرمت و حركت ضد انساني و شيطاني استكبار جهاني و عوامل آنها در سوزاندن كتاب آسماني قرآن مجيد با اين هتاكان بي آبرو به نمايش گذاشتند. راهپيمايان اعلام كردند كه اين حركت بي شرمانه به هيچ وجه براي بيش از 5/1 ميليارد مسلمان جهان قابل تحمل نبوده و نيست و بايد مجامع بين المللي مسببان اصلي اين حركت زشت را به اشد مجازات برسانند.