شناسه : 620532
مردم ابركوه بعد از نماز جمعه 29بهمن جنايات وسران فتنه را محكوم كردند

مردم ابركوه بعد از نماز جمعه 29بهمن جنايات وسران فتنه را محكوم كردند


مردم مسلمان وولايت مدار ابركوه پس از اقامه نماز جمعه در يك راهپيمايي اعتراض‌آميز، امواج خروشان و توفان خشم و انزجار و نفرت خود را از سران فتنه به جهانيان نشان دادند.
مردم ابركوه بعد از نماز جمعه 29بهمن جنايات وسران فتنه را محكوم كردند

 مردم انقلابي شهرستان ابركوه ، سران فتنه راكه  با اجراي برنامه هاي ديكته شده استكبار جهاني ودشمنان انقلاب اسلامي باعث برهم زدن نظم كشور و خوشحالي دشمنان كشور وانقلاب اسلاميمان شدند  را محكوم و بار ديگر وحدت، اتحاد و انسجام قدرت اسلام را به نمايش گذاشتند .مردم انقلابي در اين راهپيمايي با شعارهاي مرگ بر امريكا ' ، مرگ براسرائيل '،مرگ برفتنه گر  ، 'اگر خامنه اي اذن جهادم دهد ، ارتش دنيا نتواند جوابم دهد' خشم و انزجار و اعتراض شديد خويش را نسبت به سران فتنه و استكبار جهاني و عوامل آنها به نمايش گذاشتند. واز قوه قضائيه درخواست نمودند تا عوامل وسران فتنه را به سزاي اعمالشان برساند.